Extern vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen

De werkvloer is een plek waar mensen met verschillende achtergronden en vanuit een diversiteit aan culturen en genoten opleiding samenkomen. Dit kan leiden tot verschillen in opvattingen en een verscheidenheid in het naleven van normen en waarden, hetgeen kan leiden tot misverstanden, onbegrip, maar ook tot vijandigheid en onverdraagzaamheid. Om dit te voorkomen of te begeleiden kan je een extern vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen inschakelen.

Wat zijn ongewenste omgangsvormen?

Een prettige werkomgeving en werksfeer zijn bepalend voor een gemotiveerde en tevreden medewerker. Helaas lopen medewerkers op de werkvloer vaak tegen ongewenste gedrag aan. Onder ongewenste omgangsvormen verstaan we: pesten, agressie, geweld, (seksuele) intimidatie of discriminatie.
Deze ongewenste omgangsvormen leiden regelmatig tot ziekteverzuim, conflicten en zelfs tot imagoschade van de organisatie. 

Psychosociale arbeidsbelasting voorkomen

Werkgevers moeten een arbeidsomstandighedenbeleid voeren tegen psychosociale arbeidsbelasting, hetgeen betekent dat werkgevers de risico’s van ongewenst gedrag en discriminatie op de werkvloer in kaart moeten brengen en zo nodig een preventieplan moeten maken. De werkgever is verplicht grensoverschrijdend gedrag én werkdruk te voorkomen. De Inspectie SZW (arbeidsinspectie) houdt toezicht op deze maatregelen.

Wat is mijn rol als extern vertrouwenspersoon (VOO)?

Het allerbelangrijkste voor slachtoffer is gehoord worden. Ik geef ruimte om het verhaal kwijt te kunnen. In de meeste gevallen is één gesprek zelfs al voldoende en is iemand bijvoorbeeld gesterkt om zelf het gesprek met de dader te voeren. Het merendeel van de gesprekken gaan over pesten of intimidatie. En dat komt in alle bedrijven voor, zonder uitzondering.

  • Ik bied eerste opvang aan slachtoffers van ongewenst gedrag.
  • Ik treed op als aanspreekpunt voor uw medewerkers.
  • Ik begeleid en ondersteun uw medewerkers bij het in kaart brengen en behandelen van hun klachten.
  • Ik zoek samen met de melder naar oplossingen.
  • Ik adviseer u over maatregelen om ongewenst gedrag te voorkomen.
  • Ik adviseer en begeleid een klachtentraject.
  • Ik registreer de gemelde klachten en bied het management jaarlijks een geanonimiseerd verslag aan.

U heeft met mij een gespecialiseerd en LVV gecertificeerd vertrouwenspersoon, aan boord, die graag samen met u werkt aan een veilig werkklimaat. Daar heeft iedereen recht op!

Zoekt u voor uw organisatie een vertrouwenspersoon integriteit (VPI) klik dan hier.


Neemt u gerust contact met mij op voor een vrijblijvend gesprek.