Al Grgld

We zijn niet bang, bij Grgld. Ik  stroop mijn  mouwen op en zorg dat uw dagelijkse administratieve, secretariële en organisatorische zaken professioneel uitgevoerd worden. Hieronder een greep uit de Al Grgld lijst.

Tijdelijke uitval van een secretaresse? Piekmomenten in vakanties? Extra hulp bij projectmanagement of de (re)organisatie van uw officemanagement? Professioneel, efficiënt en met enthousiasme voor uw uitdagingen kom ik in actie. Kortom het wordt geregeld. Grgld werkt(e) met plezier samen met zeer uiteenlopende organisaties:

Ministerie van VWS

Het ministerie van VWS  wil dat mensen erop kunnen vertrouwen dat de zorg goed, betaalbaar en beschikbaar is en blijft. Voor deze organisatie is Grgld als documentspecialist aan de slag gegaan. Het op orde brengen, digitaliseren en verwerken van vele beleidsstukken was een onderdeel van deze opdracht. Een vertrouwelijke taak die veel accuratesse vergde, dus een passende opdracht!

Naturalis (Biodiversity center)

Naturalis is het nationaal onderzoeksinstituut op het gebied van biodiversiteit.  Binnen deze boeiende organisatie ondersteunde ik bij de factuurcontroles, het voeren van (Engelstalige) correspondentie, het (mede) maken van documenten en rapportages, het bewaken van projectdeadlines en -taken.

LOC/Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg

LOC Waardevolle zorg is een netwerk van mensen die zich betrokken voelen bij en zich inzetten voor waardevolle zorg. Hier mocht ik de bestuurssecretaris tijdens haar zwangerschapsverlof vervangen. Het organiseren van bijeenkomsten, updaten van administratie, aanpassen website, notuleren en organiseren van diverse vergaderingen is een deel van de uitgevoerde taken. Daarnaast beheerde ik de complexe agenda van diverse medewerkers.  Gasten ontvangen? Mailings? Geen probleem, ook dat pakte ik graag op! Al Grgld!

Van Kleef Instituut

VKI is het kennis- en inspiratienetwerk van en voor zorgprofessionals. De directeur vroeg mij om advies voor het werven van een officemanager. Door het inzetten van mijn uitgebreide netwerk is deze missie geslaagd. En in de tussentijd ben ik daar gewoon zelf aan de slag gegaan.

HilverZorg

HilverZorg biedt zorg gedurende alle levensfases in het proces van ouder worden. Bij deze organisatie werkte ik mee met het HRM team. Dit team had de behoefte aan meer structuur in de administratie en aan verbetervoorstellen voor het efficiënter samenwerken, het professioneler organiseren van vergaderingen en bijeenkomsten.

PO-Raad

De PO-Raad is de sectororganisatie voor het primair onderwijs (PO). Hier ondersteunde ik de directeur in zijn dagelijkse werkzaamheden en daarnaast behoorde de aansturing van het algemene secretariaat ook tot mijn kerntaak. Verder was er de uitdaging tot het vormen van een goed samenwerkend team en het adviseren van de directie over de inrichting en aansturing van het secretariaat.

Merem

Mensen met een lichamelijke en/of cognitieve beperking of (chronische) ziekte weer een zo zelfstandig mogelijk leven teruggeven, dát is het doel van Merem. Hier ondersteunde ik de afdeling HRM bij alle voorkomende werkzaamheden zoals archivering, aanvullen personeelsdossiers, contacten/administratie met bedrijfsarts, opstellen contracten en mutaties. Hier heb ik de volledige werving en selectie processen gestandaardiseerd en geïmplementeerd. Een boeiende opdracht bij een leuke organisatie!

Fiom

Fiom is de specialist bij ongewenste zwangerschap en afstammingsvragen.  Voor deze organisatie heb ik mondelinge interviews uitgewerkt.

Stichting Zorggeschil

Stichting Zorggeschil is een door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende geschilleninstantie welke zich richt op zorgverleners in de eerstelijnszorg; de verpleegzorg, de verzorgingszorg en de thuiszorg, maar bijvoorbeeld ook de geestelijke gezondheidszorg. Voor Stichting Zorggeschil organiseer ik de bestuurs- en raad van deelnemers vergaderingen. Bereid ik de agenda met stukken voor,  hou ik contact met deelnemers, verzorg notulen, bewaak actielijsten en zorg voor een professionele digitale archivering.

Stichting Benchmark GGZ

De SBGGZ is een onafhankelijk kenniscentrum bestuurd door vertegenwoordigers van patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Grgld is aangetrokken voor het officemanagement. Bij SBGGZ ondersteunde ikde directie bij haar dagelijkse taken, verzorgde ik de vergaderingen met het bestuur, organiseerde ik talloze bijeenkomsten. Daarnaast was ik verantwoordelijk voor het voorbereiden van de financiële administratie en de collega’s kregen op tijd alle kantoorbenodigdheden, tickets voor reizen, materialen voor presentaties.